Privacybeleid


We zetten ons in om je privacy rechten te bewaken en je persoonsgegevens te beschermen.


1. INLEIDING
Dit is het Privacybeleid van PATRICE FRANSEZ, koolmijnlaan 146/1 , 3550 Heusden. Bij PATRICE FRANSEZ is het heel belangrijk dat de persoonsgegevens heel correct zijn en daarom maken wij veel tijd en zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming).
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie die offline wordt verzameld in onze winkels of via onze klantenservices, en online via onze winkels, toepassingen (inclusief mobiele apps) en platforms van derden (“Sites”).
Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten, die je kunt zien op websites, platforms en toepassingen van derden (“Sites van derden”) op basis van je online activiteit. Deze Sites van derden kunnen hun eigen privacybeleid en voorwaarden hebben. We raden je aan om ze te lezen voordat je deze Sites van derden gebruikt.
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?
PATRICE FRANSEZ is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op onze Sites.
Om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de volgende kernwaarden:
Informatie: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.
Beperkte verzameling: We besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).
Beveiliging: Wij nemen de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens u uw gegevens gebruiken. PATRICE FRANSEZ test proactief haar websites en apps voortdurend door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.
Recht van de personen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).
Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij deze kernwaarden implementeren en hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij verzoeken u dringend om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze producten online of in een van onze winkels of via andere verkooppunten van andere PATRICE FRANSEZ koopt (‘Producten’), wanneer u toegang krijgt tot onze websites, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten en toepassingen (gezamenlijk aangeduid als ‘Diensten’).

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens"). Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie betreffen zoals IP-adres, winkel gewoonten, informatie over gezondheid en schoonheid, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby's en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel “bijzondere persoonsgegevens" genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra bescherming.


WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?
Wij verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, zoals wanneer je ons voorziet van je gegevens om je als klant voor onze Sites of als lid van een van onze loyaliteitsprogramma's te registreren, door je in te schrijven voor prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, informatie of mailings te ontvangen, door onze toepassingen te gebruiken, een product of dienst van ons te kopen, een enquête in te vullen, een schoonheids- of gezondheid diagnose te voltooien, commentaar te leveren of navraag te doen of contact op te nemen met onze klantenservice.
Wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Indien je niet wilt dat we je Persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te verstrekken.
Wij kunnen je Persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevens aggregators, en informatie van derden. Als je niet wilt dat we je Persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.
We verwerken je Persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. In bepaalde gevallen verwerken wij je Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin we je Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken of je gevoelige persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met jou of legitieme belangen, zoals fraudepreventie.
Als je lid wordt van een van onze loyaliteitsprogramma's, mogen we daaruit op transparante wijze afleiden dat je wilt dat wij je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten zonder dat dit ten koste gaat van je loyaliteit voordelen.
Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacy beleid vallen.

 

DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook u in staat stellen om onze Producten aan te schaffen, deel te nemen aan ons PATRICE FRANSEZ programma, te reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt enz.
Voor onze legitieme commerciële belangen: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) met het doel onze Producten en Diensten te adverteren, om via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klant optimalisatie). Dit stelt ons in staat om te achterhalen wat u mogelijk interesseert, om de doeltreffendheid van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Op basis van uw gebruik van onze Diensten en Producten die u hebt aangeschaft, kunnen we u bovendien benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.
We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het exploiteren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze Producten en Diensten; om onze zakelijke activiteiten mogelijk te maken; om de beleidslijnen en de procedures van het bedrijf uit te voeren; om ons in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van bedrijfsmiddelen of bedrijfsactiviteiten van PATRICE FRANSEZ, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme bedrijfsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht.


WAT GEBEURT ER ALS DE KLANT EEN KIND IS?
Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt.
In sommige gevallen zullen wij uit je acties afleiden dat je ouderlijke toestemming hebt. We behouden ons dan het recht voor om te beslissen of je onze marketing zult ontvangen totdat je de gerechtigde leeftijd bereikt.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie de onderstaande rubriek Uw rechten).
Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.
Cookies en soortgelijke technologieën
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”) om onze producten en jouw ervaring op onze Sites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe je onze Sites gebruikt. Sommige Cookies die we gebruiken zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken, bijvoorbeeld om veilig te kunnen inloggen of om te onthouden hoe ver je bent met een bestelling, maar we gebruiken ook Cookies die ons in staat stellen om het gebruik van de site te analyseren (zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren), en advertentiecookies die worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te tonen die relevant zijn voor je interesses.
We kunnen onze Sites en onze producten ook afstemmen op jouw interesses en behoeften, door informatie over je apparaat te verzamelen en deze te koppelen aan je Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat onze Sites je de optimale web beleving bieden.
Je kunt meer informatie bekijken over de Cookies die wij gebruiken en je voorkeuren aanpassen via de cookie voorkeursinstellingen onderaan onze Sites. Houd er echter rekening mee dat je zonder cookies mogelijk niet alle mogelijkheden van onze Sites of online diensten kunt gebruiken.

 

SOCIALE MEDIA
Wanneer u deelneemt aan verschillende fora voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet u bekend zijn met en de tools van die sites en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen.
PATRICE FRANSEZ is gebonden aan de privacy praktijken of de beleidslijnen van deze derden, dus raden wij u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale media omgevingen te lezen.
Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met PATRICE FRANSEZ worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.).


MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:
Andere entiteiten binnen de PATRICE FRANSEZ Group. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke PATRICE FRANSEZ -entiteiten die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke PATRICE FRANSEZ -entiteiten is hier te vinden.
Externe leveranciers. We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze Producten en Diensten aan ons te leveren, waaronder:
- Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers;
- Contactcenters, om ons te helpen op de afdeling Consumentenservice;
- Reclame- en mediabedrijven die voor ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren;
- Aanbieders van analyse diensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics.
Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing) doeleinden niet toe. In overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om leveranciers van derden te verplichten uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken.
Zakelijke transactie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van PATRICE FRANSEZ.
Derde partijen ingeval van een juridische vereiste. Wij kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.
Met toestemming. We kunnen ook informatie over u, inclusief persoonsgegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u toestemming hebt verleend of hebt gevraagd dat wij dit doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

 

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er echter rekening mee dat PATRICE FRANSEZ alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt, mag overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar u woonachtig bent. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens. PATRICE FRANSEZ of externe leveranciers die wij gebruiken, zullen er daarom voor zorgen dat alle adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle toepasselijke wetten en voorschriften worden nageleefd in verband met dergelijke overdracht, meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we juridisch noodzakelijke contracten hebben afgesloten met ontvangers van uw gegevens, inclusief standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist.


HOELANG VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij zullen je Persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij je Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen, zoals nader omschreven in paragraaf

 

WAT ZIJN JE RECHTEN?
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op:
het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je Persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je Persoonsgegevens;
correctie van onjuiste Persoonsgegevens;
wissen van Persoonsgegevens;
bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens;
beperking van de verwerking van Persoonsgegevens; en
Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (dataportabiliteit) - de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm ontvangen en deze Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerking verantwoordelijke.
Je kunt hier meer informatie krijgen over deze rechten. Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen met de databescherming medewerker of contact opnemen met onze klantenservice.
Het is niet nodig om contact met onze functionaris gegevensbescherming op te nemen om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door naar de Privacy Voorkeuren in je ‘Mijn account’ te gaan (als je een account bij ons hebt). Het kan ook rechtstreeks vanuit de gestuurde berichten of door contact op te nemen met onze klantenservice.


WIJZIGINGEN IN HET BELEID
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.


HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je Persoonsgegevens.


NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@patricefransez.com en zorg ervoor dat u het type van uw verzoek aangeeft.